ΝΕΑ

Ατταπουλγίτης και Χρήσεις στη Κτηνοτροφία

Ατταπουλγίτης και Χρήσεις στη Κτηνοτροφία

Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα μοναδικό αργιλικό ορυκτό με μεγάλη ποικιλία από βιομηχανικές χρήσεις.

Η ειδική κατηγορία ατταπουλγίτη που προσφέρει στα ζώα ένα πιο υγιές περιβάλλον μέσω της αποτελεσματικής μείωσης των εκπομπών αμμωνίας και πτητικών ενώσεων που εκλύονται διακρίνεται στη σειρά προϊόντων AXORB® η οποία απορροφά την υγρασία, εξουδετερώνει την αμμωνία και τις πτητικές ενώσεις και προστατεύει τα νεογέννητα ζώα από δερματικές μολύνσεις. Μέσω της νέας αντιβακτηριακής φόρμουλας με ιόντα αργύρου (EU PATENT EP2489269, ΟΒΙ 1007659), προσφέρει ενισχυμένη προστασία έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών, ενισχύοντας το επίπεδο της υγιεινής των ζώων και των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Επιπλέον,το AXORB®-F ​​Willow, ένα ειδικό φυσικό βελτιωτικό στρωμνής για χοίρους, ορνίθια και ζώα υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας, που προσφέρει γρήγορη απορρόφηση της υγρασίας και απολύμανση της επιδερμίδας και των περιττωμάτων των ζώων. Το προϊόν AXORB®-F Willow ενσωματώνει την τεχνολογία odour attack της ΓΕΩΕΛΛΑΣ και περιέχει τη νέα ειδική φόρμουλα Advanced Science για εξειδικευμένη εξάλειψη των έντονων οσμών.
Η σειρά βελτιωτικών προϊόντων στρωμνής προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών σε αγροκτήματα και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Ατταπουλγίτης AXORB 20kg

Ατταπουλγίτης , AXORB F WILLOW 25Kg

Μυκοδεσμευτικά προϊόντα

Σύμφωνα με την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι μυκοτοξίνες είναι φυσικές τοξίνες που μπορούν να παραχθούν από ορισμένους μύκητες που υπάρχουν στις ζωοτροφές σύμφωνα με τις συνθήκες αποθήκευσης ή τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Οι μυκοτοξίνες οι οποίες προκαλούν πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την κατάσταση της υγείας των ζώων. Επίσης, πολλές δημοσιευμένες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μυκοτοξίνες μπορούν να μειώσουν τη θρεπτική αξία της τροφής με αποτέλεσμα πολύ κακές ζωοτεχνικές επιδόσεις, καθώς και τη μείωση της κατάστασης υγείας των ζώων. Η σειρά προϊόντων SANFED® Ultra που βασίζονται σε μηχανικά και θερμικά επεξεργασμένο ατταπουλγίτη μπορεί να προσφέρει ενισχυμένη υδρόφιλη (αντιδιαρροϊκής) και ελαιόφιλη (δέσμευσης τοξίνης) δράση.Η σειρά προϊόντων SANFED® Ultra είναι ικανή να δεσμεύει ακόμη και τις πιο δύσκολες μυκοτοξίνες χωρίς να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πρόσθετα και στη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Ατταπουλγίτης, SANFED-ULTRA 20kg

Τεχνική Φροντίδα
Ο Ατταπουλγίτης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ όπλο για την πεπτική υγεία των ζώων.

Ο ατταπουλγίτης, το πλέον σπάνιο από τα αργιλοπυριτικά ορυκτά, δεδομένης της υψηλής ικανότητας απορρόφησης και προσρόφησης, χρησιμοποιείται ευρέως στη διατροφή των παραγωγικών ζώων. Η μονάδα παραγωγής της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα Γρεβενά, δυναμικότητας 140.000 ΜΤ, εφαρμόζοντας τεχνικές «δυναμοποίησης», ενισχύει τις επιφανειακές ιδιότητες του ατταπουλγίτη, οι οποίες είναι άκρως σημαντικές στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ τοξινών.

Η απορροφητική ικανότητα του ατταπουλγίτη
Ο ατταπουλγίτης χρησιμοποιείται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων για τη δέσμευση και απομάκρυνση των μυκοτοξινών από τις ζωοτροφές, αλλά και ως προστατευτικό του γαστρεντερικού σωλήνα, δεσμεύοντας τις τοξίνες, τα τοξινογόνα από βακτήρια, αλλά και μειώνοντας τις διάρροιες και τη θνησιμότητα στα νεογέννητα και απογαλακτισθέντα ζώα. Οι συνέργιες του ατταπουλγίτη με προβιοτικά (Saccharomyces Cere-visiae) για πεπτική υγεία και αιθέρια έλαια ρίγανης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και της αντιμικροβιακής δράσης, οδηγούν και σε βελτίωση των αποδόσεων των παραγωγικών ζώων ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Παραγωγή ατταπουλγίτη στα Γρεβενά

Η μονάδα παραγωγής της ΓΕΩΕΛΛΑΣ δυναμικότητας 140.000 ΜΤ, εφαρμόζοντας τεχνικές «δυναμοποίησης» (εξώθηση από εκβολέα, θερμική ενεργοποίηση σε θερμοκρασίες >200°C και λειοτρίβηση σε αερόμυλο κάτω από υψηλή πίεση αέρα) ενισχύει τις επιφανειακές ιδιότητες του ατταπουλγίτη, οι οποίες είναι άκρως σημαντικές στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με εντεροτοξίνες βακτηρίων όπως E. Coli and Cl. Perfringens και τοξίνες που παράγονται από μύκητες λόγω κακής συντήρησης της ζωοτροφής ή των δημητριακών. Σαν συνέπεια προφυλάσσει κατ’ αυτό τον τρόπο το εντερικό επιθήλιο των ζώων, προσφέροντας έτσι μία ενισχυμένη πεπτική ασφάλεια και ένα υψηλό επίπεδο υγείας.

Συνέργιες του Ελληνικού Ατταπουλγίτη με προβιοτικά και αιθέρια έλαια ρίγανης

Ένα παράδειγμα εντερικής προφύλαξης χοιριδίων δίνεται κατωτέρω: Μία σειρά από βακτήρια E.Coli τύπου 0157:H7 προστέθηκε σε διάφορες συγκεντρώσεις: 10, 102, 104 και 106, σε εντεροκύτταρα χοιριδίων (IPEC-J2), παρουσία και απουσία από διάφορους τύπους Ελληνικού ατταπουλγίτη (που αντιστοιχεί σε δοσολογία προσθήκης στην τροφή στα 3 Κg/ΜΤ).

Ο Ελληνικός Ατταπουλγίτης τρίτης γενιάς δείχνει να έχει προστατευτική δράση σε σύγκριση με τον μάρτυρα, αυξάνοντας κατά 21% τον αριθμό των επιζώντων εντεροκυττάρων παρουσία E.Coli σε συγκέντρωση 10/ml, ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις 106/ml από E.Coli αυξάνει τα επιζώντα κύτταρα κατά 13%.

Mε ανάλογο τρόπο ο αριθμός των επιζώντων εντεροκυττάρων παρουσία Cl. perfringes αυξήθηκε κατά 13% στις χαμηλές συγκεντρώσεις (10/ml) και κατά 9% στις υψηλότερες (106/ml). Συμπερασματικά, ο Ελληνικός Ατταπουλγίτης εμφανίζει μια σημαντική προφυλακτική δράση στα εντεροκύτταρα χοίρου, ενάντια σε τοξινογόνα βακτηρίων.

Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται με μείωση της θνησιμότητας του απογαλακτισμού από 1 σε 0.7%, της συνολικής θνησιμότητας από 4.8 σε 3.5%, όπως και του συνολικού δείκτη μετατρεψιμότητας (FCR) από 2.65 σε 2.57, καθώς και της μέσης ημερήσιας αύξησης βάρους (DWG) από 667 σε 690g, σαν συνέπεια της προφύλαξης του εντερικού επιθηλίου από αποικισμό με E.Coli και σύγχρονη δέσμευση των παραγομένων τοξινογόνων.

Ενώ η αντιμικροβιακή δράση των αιθερίων ελαίων της ρίγανης (των πλέον βιολογικά δραστικών σε σύγκριση με άλλα εκχυλίσματα φυτών) ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, ενισχύοντας τη δράση του προϊόντος ακόμη και σε υψηλά επίπεδα επιμόλυνσης κατά την διάρκεια της πάχυνσης του χοίρου, οδηγεί σε διαφορές στον δείκτη μετατρεψιμότητας (FCR) από 2,60 σε 2,41 και των τελικών σωματικών βαρών από 96,6 σε 100,6Κg στις 167 ημέρες. Τιμές που ενισχύουν κατά πολύ σημαντικό βαθμό τα οικονομικά οφέλη της μονάδας.

Οι μετρήσεις δέσμευσης Αφλατοξίνης Β1 (ΑΟKIN AG, 13125 Berlin, Germany / σύμφωνα με EC 401/2006), σε πολύ υψηλά επίπεδα επιμόλυνσης (4,000 ppb), έδειξαν την ενεργότητα των προϊόντων του ατταπουλγίτη αφού με χαμηλή δοσολογία προσθήκης του στην τροφή δηλαδή με 200g / τόνο τροφής (περιεκτικότητα 0.02%) ο θερμικά ενεργοποιημένος ατταπουλγίτης (SANFED® ULTRA) δεσμεύει το 96% της Αφλατοξίνης Β1. Η υψηλή αυτή τιμή οφείλεται «τόσο στην διαδικασία θερμικής ενεργοποίησης που αυξάνει την ελαιοφιλία των επιφανειών του ατταπουλγίτη και οδηγεί στην βελτιστοποίση της επιλεκτικότητάς τους στην δημιουργία δεσμών με τις τοξίνες, όσο και στην διεργασία λειοτρίβησης (δυναμοποίηση) που υφίσταται το υλικό κατά την παραγωγική του διαδικασία».

Οι αρνητικές επιπτώσεις της ζεαραλενόνης στην μείωση της γονιμότητας των ζώων, ρυθμίζονται επίσης με την πολύ δραστική δέσμευση της τοξίνης αυτής κατά 96 % με την χρήση θερμικά ενεργοποιημένου ατταπουλγίτη (SANFED® ULTRA), για επίπεδα επιμόλυνσης τα 500 ppb με δοσολογία προσθήκης τα 2 Κg SANFED® ULTRA / τόνο τροφής (0.2 %).

Οι μετρήσεις δέσμευσης βιταμινών και ιχνοστοιχείων από τον ατταπουλγίτη κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (2 %).

Πηγή:
https://www.agronews.gr/farming/tehniki-frodida/152894/o-attapoulgitis-tis-geoellas-oplo-gia-tin-peptiki-ugeia-ton-zoon/