Μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς την περίοδο της άνθισης-καρπόδεσης

ΚυκλοκόνιοΠροσβολή από Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina) σε φύλλα ελιάς Η ασθένεια αρχικά εμφανίζεται με τον σχηματισμό χαρακτηριστι...

συνέχεια ανάγνωσης

12