ΝΕΑ

Η Σημασία Του Βορίου Στην Καλλιέργεια Της Ελιάς

Η Σημασία Του Βορίου Στην Καλλιέργεια Της Ελιάς

Η καλή απόδοση της παραγωγής των ελαιόδεντρων καθορίζεται και από το βαθμό καρπόδεσης των ανθών σε κατάλληλες συνθήκες. Η συνεισφορά μια καλής  λίπανσης με τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαία ώστε να ενισχύσει την ανθοφορία και την καρπόδεση στο μέγιστο βαθμό. Ένα ώριμο δένδρο ελιάς στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας μπορεί να έχει μέχρι και 500.000 άνθη. Από αυτά μόλις το 10-15% καταλήγουν σε σχηματισμό καρπού ενώ τελικά μόλις το 1-2% αυτών σχηματίζουν τις εμπορικές παραγωγές.

Το βόριο αποτελεί ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο στη λίπανση της ελιάς. H καλλιέργεια της ελιάς, εκτός από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία λίπανσης που απαιτεί που είναι το άζωτο, φώσφορο, κάλιο έχει και την ανάγκη ιχνοστοιχείων. Το βόριο είναι το ιχνοστοιχείο με τη σημαντικότερη επίδραση στην παραγωγή της ελιάς όπου μαζί με το ασβέστιο ενισχύει τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενώ σε συνδυασμό με τον ψευδάργυρο αποτελούν ζωτικής σημασίας ιχνοστοιχεία για καλή άνθηση, επικονίαση και καρπόδεση. Η επίδραση του βορίου στην βλάστηση της γύρης, την επικονίαση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη του καρπού αλλά και την τελική ποιότητα και παραγωγή, το καθιστούν το πλέον σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς. Σε περιπτώσεις τροφοπενιών βορίου παρατηρούνται καρπόπτωση, μικροί και παραμορφωμένοι καρποί, φυλλόπτωση αλλά και ξήρανση βλαστών.

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για την προσθήκη του βορίου στο έδαφος, για διαφυλλική λίπανση και για τα συμπτώματα που παρουσιάζουν από την έλλειψη βορίου( τροφοπενία βορίου).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Όταν θέλουμε να κάνουμε προσθήκη Βορίου στο έδαφος τότε χρησιμοποιούμε Βόρακα το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό και βοηθάει στη ανάπτυξη και στην μεγαλύτερη καρπόδεση των ελαιόδεντρων. Λόγω της περιεκτικότητας του αζώτου, τα ελαιόδεντρα έχουν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν το λίπασμα για μεγάλο διάστημα. Εφαρμόζεται στο τέλος του χειμώνα με αρχές της άνοιξης μετά το κλάδεμα της ελιάς σε ποσότητα 300 γρ/δέντρο για μεγάλες ελιές και για μικρότερα δέντρα η ποσότητα είναι 100 γρ ανά δέντρο όπου η γενική δόση είναι 10 γρ Βόρακα ανά έτος ηλικίας δέντρου. Θα ήταν χρήσιμο να γίνει και ένα πότισμα μετά την εφαρμογή του λιπάσματος.  Για αυτό το λόγο σε ξερικές καλλιέργειες ελιάς εφαρμόζεται τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο για να εκμεταλλευτούμε τις βροχές του Χειμώνα. Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα ελιάς. Όλοι γνωρίζουμε ότι η λίπανση της ελιάς πρέπει να περιέχει και βόριο γιατί η επιτυχία της λίπανση κρύβεται στις λεπτομέρειες και εκτός από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία σημαντικό ρόλο στην ελιά διαδραματίζουν και τα ιχνοστοιχεία όπως βόριο, μαγνήσιο, ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος. Το βόριο είναι ένα κρίσιμο ιχνοστοιχείο το οποίο συντελεί σημαντικά στα στάδια της άνθησης, καρπόδεσης και γενικά στη συνολική παραγωγή της ελιάς.

Βόρακας Δεκαϋδρικός 25kg

Βόρακας Δεκαϋδρικός 1kg

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η λίπανση με βόριο στα ελαιόδεντρα, εκτός από το έδαφος, μπορεί να γίνει και με διαφυλλική εφαρμογή κατά την περίοδο της Άνοιξης και αρχές Φθινοπώρου. Η διαφυλλική λίπανση εξασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων θρεπτικών στοιχείων είτε στα φύλλα είτε στον καρπό με ακρίβεια, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες που έχει το φυτό εκείνη την περίοδο. Η επανάληψη 2-3 ψεκασμών με λίπασμα βορίου ανά 15-20 μέρες την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου είναι πιο αποτελεσματικές από ένα ψεκασμό βορίου σε υψηλότερη συγκέντρωση και αυτές οι επαναλήψεις πρέπει γίνονται λόγω δυσκινησίας του βορίου στα φύλλα.  Τα πλεονεκτήματα της διαφυλλικής λίπανσης είναι η άμεση πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τα ίδια τα φύλλα, η ταχεία απορρόφηση και αντίδραση των φυτών στη διαφυλλική λίπανση και ειδικότερα στη θεραπεία τροφοπενιών, η αποφυγή απωλειών λιπασμάτων στο έδαφος και της ρύπανσης των υπόγειων νερών, η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων που είναι δύσκολο να προσληφθούν από τις ρίζες όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και το μαγγάνιο. Σε ασβεστούχα εδάφη, ορισμένα στοιχεία όπως ο ψευδάργυρος είναι μη απορροφήσιμα από τις ρίζες, οπότε η διαφυλλική εφαρμογή κρίνεται απαραίτητη.

Basfoliar B Flo (Βόριο 10%) 1L

Bud Power

Nutrivant PON 10-33-21 +1,8 B

POWER-7B

Boroplus Λιπασμα ΕΚ-Βοριουχος αιθανολαμινη 1L

BOROZINC

Borazin Forte 500gr

 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΒΟΡΙΟΥ

Ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει έλλειψη βορίου στα δέντρα του ελαιώνα μας εκτός από τις εδαφολογικές αναλύσεις, είναι από τα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι στα φύλλα των δέντρων μας. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι κιτρινοπράσινες χλωρώσεις στις άκρες των φύλλων και ξήρανση των κλαδιών. Επίσης, η έλλειψη βορίου στην ελιά, έχει σαν συμπτώματα την νέκρωση του ακραίου οφθαλμού της βλάστησης, τη μείωση  ανθοφόρων οφθαλμών, την πτώση των καρπών την περίοδο του καλοκαιριού και τέλος την παραμόρφωση του ελαιόκαρπου.

Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την έλλειψη του βορίου στον ελαιώνα μας είναι η εύκολη έκπλυση του σε αμμώδη εδάφη και ότι σε περιόδους ξηρασίας μειώνεται η διαθεσιμότητά του στα δέντρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Βόρακας εάν πέσει σε μεγάλες ποσότητες ή γίνει η υπερκατανάλωση του, τότε μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε ένα δέντρο( ειδικά τα νεαρά) έως και ξήρανση. Για αυτό συμβουλευόμαστε πάντα το γεωπόνο για τις συνιστάμενες δόσεις.