ΝΕΑ

Μυκητολογικές Ασθένειες της Ελιάς την Περίοδο της Άνθισης-Καρπόδεσης

Μυκητολογικές Ασθένειες της Ελιάς την Περίοδο της Άνθισης-Καρπόδεσης

Κυκλοκόνιο

Προσβολή από Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina) σε φύλλα ελιάς
Η ασθένεια αρχικά εμφανίζεται με τον σχηματισμό χαρακτηριστικών, τεφροκαστανών κυκλικών κηλίδων με ασαφή όρια, οι οποίες αργότερα γίνονται πιο καστανές, ενώ συχνά περιβάλλονται από χλωρωτική άλω.
Μεγαλύτερος αριθμός κηλίδων εντοπίζεται στα παλαιότερα φύλλα και στα κατώτερα μέρη του δένδρου.
Ο μύκητας διαχειμάζει στα φύλλα και τους βλαστούς των προσβεβλημένων δέντρων όλο το έτος όμως για την πραγματοποίηση νέων μολύνσεων στον ελαιώνα, απαιτούνται συνθήκες σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών (10-20οC) και παρουσία σταγόνας νερού – είτε ως βροχή (φύλλα βρεγμένα επί 24-ώρο) είτε ως αυξημένη υγρασία (συνεχόμενη πολύ υψηλή υγρασία, πρωινή δροσιά).
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα καθώς αναμένονται συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα ειδικά σε περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί αύξηση προσβολών
(Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος).
Ιδιαίτερα ευαίσθητες θεωρούνται οι ελιές των ποικιλιών: «Χονδρολιά Αγρινίου», «Λιανολιά Κέρκυρας» και «Αμφίσσης» ενώ αντίθετα, σχετική αντοχή στο παθογόνο, παρουσιάζει η ποικιλία «Κορωνέικη».
Κατάλληλο κλάδεμα με στόχο τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό της κόμης και μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων (ιδιαίτερη προσοχή σε υγρές – ανήλιες περιοχές, ελαιώνες με κακό προσανατολισμό, πυκνοφυτεμένοι ή ακλάδευτοι).
Σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί προσβολές συνιστώνται 2 – 4 προληπτικοί ψεκασμοί με καλή διαβροχή εγκεκριμένου μυκητοκτόνου σκευάσματος.
Ο πρώτος στις αρχές της άνοιξης όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος περίπου 2 εκ., με σκοπό την αποτροπή νέων ανοιξιάτικων προσβολών. Τα φύλλα που προσβάλλονται την άνοιξη αποτελούν πηγή μολύνσεων το φθινόπωρο.
Αναλόγως την ένταση της προσβολής και των συνθηκών που θα επικρατήσουν, μπορεί να χρειαστεί και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από περίπου 20-30 ημέρες. Οι επόμενοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνουν στις αρχές του φθινοπώρου
πριν την έναρξη των βροχών.

Γλοιοσπόριο

Προσβολή από Γλοιοσπόριο σε καρπούς ελιάς
Η ασθένεια τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα κατά τη προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση.
Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό.
Παλιότερα οι επεμβάσεις για το Γλοιοσπόριο ξεκινούσαν από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και μετά. όμως σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι προσβολές αρχίζουν από τα στάδιο της ανθοφορίας, συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση.
Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της
ασθένειας.
Καλλιεργητικά μέτρα: Συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του μολύσματος, της υγρασίας ενώ παράλληλα βελτιώνουν τον αερισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων.
(Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρών φύλλων, μουμιοποιημένων καρπών. Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών, νεκρών φύλλων. Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία

Κερκόσπορα
Η κερκόσπορα εμφανίζει περιοχές με σκούρο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. Αντίστοιχα στην επάνω επιφάνεια των προσβεβλημένων φύλλων, κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα πέφτουν.
Στους πράσινους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες ενώ στις ώριμες ελιές κηλίδες ανοιχτότερου χρώματος.
Οι εφαρμογές κατά του Κυκλοκονίου (εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με χρήση χαλκούχων σκευασμάτων), συνήθως καταπολεμούν και την Κερκόσπορα.

Συνιστώμενα και εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για τις παραπάνω ασθένειες:

Syllit Oleo (Dodine 54.4 %)

Insignia 20 WG (Pyraclostrobin 20%)

Magna Blue CS (Ιοντικός Χαλκός)

Πηγή:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ