ΝΕΑ

Πρόγραμμα λειτουργικής Θρέψης στην Ελαιοποιήσιμη ελιά, Βάση της Εταιρείας AGROLOGY

Πρόγραμμα λειτουργικής Θρέψης στην Ελαιοποιήσιμη ελιά, Βάση της Εταιρείας AGROLOGY

Η ελιά αποτελεί την πιο σημαντική καλλιέργεια στον ελληνικό χώρο για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, αλλά κυρίως για την παραγωγή του πολύτιμου ελαιόλαδου. Το πότισμα, η λίπανση, το κλάδεμα, η προστασία από έντομα και ασθένειες και ο τρόπος συγκομιδής είναι μερικές από τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου στην καλλιέργεια της ελιάς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την απόδοση της καλλιέργειας, οι εργασίες να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και να εφαρμόζονται σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Για την άριστη ανάπτυξη και τη μέγιστη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των ελαιόδεντρων, απαιτείται η κάλυψη των θρεπτικών απαιτήσεών τους, στο σωστό στάδιο και στην ιδανική ποσότητα – αναλογία.

Για το λόγο αυτό, κάθε ελαιοκαλλιεργητής πρέπει να συμβουλεύεται τον γεωπόνο της περιοχής του, προκειμένου να καταρτήσει το κατάλληλο πρόγραμμα ψεκασμών και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης για την ελιά.

Σε αυτό το άρθρο θα σας αναφέρουμε για το πρόγραμμα θρέψης στην καλλιέργεια της ελιάς, που προτείνει η εταιρία Agrology.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ

Αρχικά, ο πρώτος ψεκασμός της ελιάς γίνεται μετά την συγκομιδή. Ξεκινάμε κάνοντας διαφυλλικούς ψεκασμούς με ένα ισορροπημένο σκεύασμα θρέψης, έτσι ώστε να πετύχουμε υγιή και παραγωγική βλάστηση. Το σκεύασμα που χρησιμοποιούμε είναι: X GEL ACTIVE SAPPHIRE 25-25-25+4SiO2+TE όπου η συνιστώμενη δοσολογία είναι 300cc/100L.

XGel Activ Sapphire 25-25-25 +4SiO2 +Ιχνοστοιχεία

Στην συνέχεια ο επόμενος ψεκασμός είναι πριν την άνθηση( στο κρόκιασμα, δηλαδή), όπου εκεί θέλουμε να πετύχουμε 3 πράγματα: Βελτίωση ανθοφορίας αύξηση καρπόδεσης και την φυσιολογική ανάπτυξη καρπών.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το SUPRAFIX MOBOZIN – μίγμα ιχνοστοιχείων Μολυβδενίου, Βορίου και Ψευδαργύρου (Mo: 1%, B: 15%, Zn: 30%) με συνιστώμενη δόση να είναι 50-100cc/100L.

Suprafix MoBoZin SC

 

Ο επόμενος Ανοιξιάτικος ψεκασμός είναι στην έναρξη της καρπόδεσης και την  ανάπτυξη καρπού. Αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς ψεκασμούς για το λόγο ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ανθοφορία & την καρπόδεση, να αυξήσουμε το μέγεθος και βάρος των καρπών και να ενισχύσουμε το μεταβολισμό του φυτού. Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το FRUITONICV(Υψηλής καθαρότητας φυτικά αμινοξέα).Η δοσολογία που προτείνει η εταιρία είναι, 250cc/100L.

Fruitonic Vita Μείγμα Ελεύθερων L-αμινοξέων, Πεπτιδίων & Βιταμινών

Έπειτα, ο επόμενος ψεκασμός όπου και αυτός είναι στην έναρξη της καρπόδεσης( ή μπορούμε και λίγο αργότερα) είναι με το NODIUS FKIN το οποίο είναι μίγμα φυσικών μεταβολικών καταλυτών. Με τον παράλληλο αυτό ψεκασμό στην έναρξη της καρπόδεσης, θέλουμε να πετύχουμε  την ενίσχυση κυτταροδιαιρέσεων και να βελτιώσουμε την καρπόδεση των δέντρων μας. Η δοσολογία για το διαφυλλικό ψεκασμό είναι 100cc/100L.

Nodius F-Kin

 

Στις αρχές του καλοκαιριού και στο στάδιο όπου γίνεται η διόγκωση και η ανάπτυξη του καρπού, προτείνουμε  ψεκασμό με το GRAVITAL το οποίο είναι προϊόν υψηλής περιεκτικότητας πυριτίου. Αυτός ο ψεκασμός γίνεται για την αύξηση του βάρους των καρπών, την αύξηση της παραγωγής και την προστασία από τον ήλιο, τους καύσωνες και το αβιοτικό stress.

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1,8Kg/100L.

Gravital Energy (SiO2 92%)

 

Τέλος, προς την λήξη του καλοκαιριού και πριν την συγκομιδή (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) προτείνουμε 2 διαφυλλικούς ψεκασμούς με το GRAVITAL και το XGEL ACTIVE RUBY 15-10-50+4SiO2+3MgO+TE συνδυαστικά και τα δυο σκευάσματα. Αυτό θα βοηθήσει στη αύξηση του μεγέθους & βάρους του ελαιοκάρπου, στην προώθηση της ωρίμανση της ελιάς και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας

XGel Activ Ruby 15-10-50+3MgO +4SiO2 +Ιχνοστοιχεία 16L

Πρόγραμμα λειτουργικής Θρέψης στην Ελαιοποιήσιμη ελιά, Βάση της Εταιρείας AGROLOGY