ΝΕΑ

Ατταπουλγίτης αγορά και χρήσεις στη γεωργία

Ατταπουλγίτης αγορά και χρήσεις στη γεωργία

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα μοναδικό ορυκτό με μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών χρήσεων.

Η μοναδικότητα του ατταπουλγίτη ως βιομηχανικού ορυκτού οφείλεται στην πολύ υψηλή επιφάνεια και το πορώδες του. Η δομή του πυριτικού μαγνησίου μοιάζει με τοίχο από τούβλα.
Αυτό αφήνει επιμήκη πορώδη κανάλια που είναι πολύ απορροφητικά και ικανά να σχηματίζουν πηκτές όταν αλέθονται σε λεπτές σκόνες.

Η σύγχρονη παραγωγή καλλιεργειών απαιτεί ακριβή παράδοση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων φιλικής προς το περιβάλλον νέας γενιάς και πρόσθετα απαραίτητα για τη βέλτιστη απόδοση.

Οι φορεις αργίλου εξασφαλίζουν ακριβή διασπορά και απορρόφηση για ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων εισροών καλλιεργειών.

Οι εγγενείς ιδιότητες του πηλού ατταπουλγίτη λειτουργούν για να βελτιώσουν την ποιότητα του εδάφους και της τύρφης και να ωφελήσουν το φυτό φυσικά. Η σειρά AGLEV® SI από βελτιωτικά εδάφους από πηλό παρέχουν βελτιωμένη απόδοση των καλλιεργειών και αυξημένη γεωργική παραγωγή.

Συνδυάζοντας την ακρίβεια και την ικανότητα προσαρμογής μεμονωμένων παραμέτρων φορέα, οι τεχνικοί άργιλοι ενισχύουν την απόδοση και την αξία των προϊόντων.

H Εφαρμογή στην Καλλιέργεια

Στις καλλιέργειες η εφαρμογή είναι πολύ ευεργετική. Αφενός ενισχύεται η υδροαπορροφητικότητα (ο ατταπουλγίτης είναι ένα φυσικό ρεζερβουάρ νερού με ικανότητα συγκράτησης νερού 200%) αφετέρου αυξάνεται το πορώδες (η ειδική εσωτερική επιφάνεια ατταπουλγίτη είναι 300m2/gr) και ο αερισμός του εδάφους εφόσον εξασφαλίζονται ιδανικές συνθήκες αερισμού.

Στο παρακάτω διάγραμμα επιβεβαιώνεται η διαφορά απορροφητικότητας των ορυκτών.

Ατταπουλγίτης αγορά και χρήσεις στη γεωργία

 Ως εκ τούτου στην καλλιέργειά μας δραστηριοποιείται άμεσα η δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και η βαθύτερη διείσδυση της ρίζας. Παράλληλα αυξάνεται η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας στο έδαφος, μειώνοντας πολύ σημαντικά την κατανάλωση νερού (μείωση ποτισμάτων έως 60%).  Ενδεικτικά δείτε το ριζικό σύστημα στα δεξιά σας πόσο πιο αναπτυγμένο είναι εν αντιθέσει με εκείνο στα αριστερά που δεν έχει ατταπουλγίτη. Κατ’ επέκταση και το υπέργειο μέρος του φυτού είναι πιο εύρωστο.

Ατταπουλγίτης αγορά και χρήσεις στη γεωργία

Επιπρόσθετα, υπάρχει η ιδιότητα να προσροφούν το πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ιχνοστοιχεία από τις λιπάνσεις και το έδαφος και να τα αποδίδουν εκ των υστέρων, μέσω μηχανισμού βραδείας αποδέσμευσης στο έδαφος / φυτό. Έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος δράσης των φυτοπροστατευτικών. Σημειωτέον ότι ο ατταπουλγίτης περιέχει φυσικό σίδηρο που αποτρέπει τις χλωρώσεις, ενισχύοντας το έντονο πράσινο χρώμα των φύλλων. Η σύσταση του ορυκτού φαίνεται ακολούθως.

Ατταπουλγίτης αγορά και χρήσεις στη γεωργία

 

Επίσης συνιστώνται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης όλων των καλλιεργειών όπως π.χ. λαχανικών, καρποφόρων δέντρων, καλλωπιστικών φυτών, βοτάνων και υπερτροφών. Μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν σε σπορεία, σε ανάμιξη με φυτοχώματα και τύρφες σε αναλογία 7-14kg/m3. Οι κονιώδεις κοκκομετρίες όταν εφαρμοστούν με υγρό ή ξηρό ράντισμα, παρεμποδίζουν την παρουσία εντομολογικών αποθέσεων ωών τόσο στον καρπό όσο και στο φύλλωμα. Ενδείκνυνται για ψεκασμούς κατά τη διάρκεια της άνοιξης, για τη μυκητολογική, εντομοαπωθητική δράση (ωοκτόνο για τις άωρες μορφές των νυμφών) στα ευάλωτα μέρη των φυτών (άνθη, οφθαλμούς, καρπούς) συμβάλλοντας στην ανθοφορία και την καρπόδεση μετέπειτα (είναι σε διαδικασία η Πιστοποίηση).

• AGLEV SI 100 (κοκκομετρία 0,6-4,75mm) // Με λιπασματοδιανομέα ή χύδην, δοσολογία χορήγησης: 200gr/m2

Ατταπουλγίτης AGLEV SI 100

• AGLEV SI 200 (κοκκομετρία 0,25-1,15mm) // Με λιπασματοδιανομέα ή χύδην, δοσολογία χορήγησης: 200gr/ m2

Ατταπουλγίτης AGLEV SI 200

• AGLEV SI 300 (κοκκομετρία <0,075mm) // Με νεφελλοψεκαστήρα (ή θειωτήρα): 20kg/1000lt ή μέσω υδρολιπαντήρα έως 80kg/ στρέμμα.

Ατταπουλγίτης AGLEV SI 300 20kg