ΝΕΑ

Το Βόριο στην Ελιά

Το Βόριο στην Ελιά

Βόριο και ανθοφορία στην ελιά

Το βόριο είναι το ιχνοστοιχείο με τη σημαντικότερη επίδραση στην παραγωγή της ελιάς. Μαζί με το ασβέστιο ενισχύει τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενώ σε συνδυασμό με τον ψευδάργυρο αποτελούν ζωτικής σημασίας ιχνοστοιχεία για καλή άνθηση, επικονίαση και καρπόδεση.

Η επίδραση του βορίου στην βλάστηση της γύρης, την επικονίαση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη του καρπού αλλά και την τελική ποιότητα και παραγωγή, το καθιστούν το πλέον σημαντικό ιχνοστοιχείο για την καλλιέργεια της ελιάς. Σε περιπτώσεις τροφοπενιών βορίου παρατηρούνται καρπόπτωση, μικροί και παραμορφωμένοι καρποί, φυλλόπτωση αλλά και ξήρανση βλαστών. Το επιθυμητό επίπεδο βορίου στα φύλλα είναι 20 – 50 ppm. Η διαφυλλική εφαρμογή βορίου λίγο πριν την άνθηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό της καρπόδεσης, ακόμη και στην περίπτωση που δεν παρατηρείται ένδειξη έλλειψης στο φύλλο.

Συμπτώματα έλλειψης βορίου στην ελιά
Ξήρανση των κλαδιών και κιτρίνισμα τμήματος των φύλλων
Νέκρωση του ακραίου οφθαλμού βλάστησης
Μείωση ανθοφόρων οφθαλμών
Πτώση καρπών την περίοδο του καλοκαιριού
Παραμόρφωση ελαιόκαρπου
Η έλλειψη βορίου στα ελαιόδεντρα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη ξήρανση κλάδων και να οδηγήσει σταδιακά, σε πλήρη ακαρπία.

Προσθήκη βορίου
Προσθήκη λιπάσματος βορίου στη διάρκεια του χειμώνα. Μπορεί η λίπανση των ελαιόδεντρων να γινει με βόρακα (βόριο) 250-300 γραμμάρια ανά δέντρο κάθε 2-3 χρόνια. Τονίζουμε ότι τα μικτά λιπάσματα ελιάς, που προσθέτουμε κάθε χρόνο, περιέχουν μικρή ποσότητα βορίου 0,3-0,5% που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες λίπανσης των ελαιόδεντρων σε βόριο.
https://geoponikopontiki.gr/product/vorakas-dekaydrikos-2/

https://geoponikopontiki.gr/product/vorakas-dekaydrikos/

Διαφυλλική λίπανση της ελιάς κατά τη περίοδο της άνοιξης.
Ο διαφυλλικός ψεκασμός των ελαιόδεντρων με λίπασμα βορίου γίνεται κατά την περίοδο της άνθησης και καρπόδεσης της ελιάς, καθώς είναι το πιο κρίσιμο στάδιο κατανάλωσης βορίου με πρώτο ψεκασμό προανθικά και με επανάληψη 2-3 ψεκασμών ανα 15 μέρες περίπου τη περίοδο της άνοιξης είναι πιο αποτελεσματικές από έναν ψεκασμό βορίου με υψηλότερη συγκέντρωση, λόγω δυσκινησίας του βορίου στα φύλλα.

Διαφυλλική λίπανση της ελιάς κατά τη περίοδο του ληθάργου.
Μια ακόμα λειτουργεία του βορίου πολλές φορές σε συνδυασμο με ψευδάργυρο, είναι ότι η χρήση του κατά την περίοδο του ληθάργου της ελιάς μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων ανθοφόρων οφθαλμών έναντι των βλαστοφόρων με αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη ανθοφορία κατά την περίοδο της άνοιξης.
Κατά τη περίοδο του χειμώνα με τις κατάλληλες συνθήκες ψύχους έχουμε τη δημιουργία των νέων ανθοφόρων οφθαλμών.
Συμπληρωματικά μπορούμε να επέμβουμε μέσα από στοχοποιημένους ψεκασμούς με χρήση βορίου ψευδαργύρου καθώς και αμινοξέων.

Η διαφυλλική λίπανση της ελιάς κατά τη περίοδο του ληθάργου είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την χρήση χαλκούχων σκευασμάτων για την πρόληψη διάφορων μυκητολογικών ασθενειών.https://geoponikopontiki.gr/prostasia-tis-elias-tin-periodo-eisagogis-se-lithargo/

Το BUD POWER σχεδιάστηκε ως ρυθμιστής ανάπτυξης για να προκαλέσει ομοιόμορφη, πρόωρη και έντονη έκπτυξη των οφθαλμών, βελτιώνοντας την γονιμότητα ακόμα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Βοηθά στο να επαναφέρει την ορμονική ισορροπία, ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση. Επιτρέπει το ομοιόμορφο άνοιγμα των οφθαλμών σε οπωροφόρα δέντρα, ελαιόδεντρα, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή και τροπικά δέντρα.

Bud Power

Διαφυλλική λίπανση της ελιάς κατά τη περίοδο της άνθισης.
Με τη διαφυλικη λίπανση της ελιάς κατά τη περίοδο της άνοιξης αυξάνουμε σημαντικά σε ποσοστό την απόδοση της καρπόδεσης, άνθησης και ανάπτυξης του φυτού.
Η διόρθωση της τροφοπενίας βορίου αντιμετωπίζεται και διαφυλλικά την Άνοιξη με υδατοδιαλυτές μορφές βορίου σε συνδυασμό με τον ψεκασμό κατάλληλων χαλκούχων σκευασμάτων ή εντομοκτόνων.

Το Nutrivant PON 10-33-21+1,8 B βοηθά στην καλύτερη και γρηγορότερη απορρόφηση όλων των θρεπτικών στοιχείων με διαρκεία μέχρι και 4 εβδομάδες.Ενισxύει την καρπόδεση και την ποιότητα των καρπών.
Ιδανικό για εφαρμογή σε ελαιόδεντρα πριν και κατα την περιοδο της ανθοφοριας.

Nutrivant PON 10-33-21 +1,8 B

POWER-7B

Boroplus (Βοριούχος Αιθανολαμίνη 11%) 1L

Borozinc (Βόριο 13% & θειικός Ψευδάργυρος 4%)

Borazin Forte 500gr