ΝΕΑ

Προστασία της Ελιάς την Περίοδο Εισαγωγής σε Λήθαργο

Προστασία της Ελιάς την Περίοδο Εισαγωγής σε Λήθαργο

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή τόσο της επιτραπέζιας όσο και της ελαιοποιήσιμης Ελιάς.
Ωστόσο, η συγκομιδή δεν αποτελεί και το τέλος μιας ελαιοκομικής περιόδου αφού οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην καλλιέργεια μετά από αυτή είναι εξίσου ιδιαίτερης σημασίας.

Φυτοπαθογόνα όπως το γλοιοσπόριο, κυκλοκόνιο, καρκίνωση και κερκόσπορα μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις στην ελια μολονότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν ευνοούν γενικά την εκδήλωση ασθενειών.
Οι επιπτώσεις θα φανούν κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο και ειδικότερα την άνοιξη.
Οι βροχές και ο υγρός καιρός κατά το χειμώνα συντελούν στην απελευθέρωση σπορίων των μυκήτων αλλά και
πολλαπλασιασμό βακτηρίων που δύνανται να προκαλέσουν μολύνσεις σε πληγές κυρίως από χαλάζι ή παγετό ή χτυπήματα από τη περίοδο συγκομιδής(πληγές, τομές κλαδέματος).

Η προστασία των ελαιόδενδρων κατά την περίοδο του ληθάργου, είναι κομβικής σημασίας στην διατήρηση υγειών και παραγωγικών δέντρων γιαυτο και επιλέγουμε προληπτική εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων.
Στο στάδιο του ληθάργου της Ελιάς προτείνετε η χρήση χαλκούχου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος
Τα χαλκούχα σκευάσματα προστατεύουν την καλλιέργεια της ελιάς μεταξύ άλλων από γλοιοσπόριο, κυκλοκόνιο, καρκίνωση και κερκόσπορα.
Η πλειοψηφία των καλλιεργητών πραγματοποιούν ταυτόχρονα συγκομιδή και κλάδεμα, αυτοί πραγματοποιούν ξανά ψεκασμό με χαλκό αμέσως μετά το κλάδεμα. Αν όμως απέχει χρονικά η συγκομιδή με το κλάδεμα, τότε εφαρμόζεται χαλκός και μετά το ράβδισμα, αλλά και αργότερα αμέσως μετά το κλάδεμα. Ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου όπου λαμβάνει χώρα το κλάδεμα, εφαρμόζεται συνήθως με διαφυλλικές λιπάνσεις ψεκασμός με υδροξείδιο του χαλκού μαζί με βόριο και ψευδάργυρο.
Διαφυλλική λίπανση με βόριο κατά τη περίοδο του λήθαργου.
Στις διαφυλλίκες λιπάνσεις κατα τη περίοδο του λήθαργου και έπειτα από τις επεμβάσεις κατά περίοδο της ελαιοσυγκομιδής μπορούμε να συνδυάσουμε ψεκασμούς για προστασία από μύκητες και βακτήρια με χαλκούχα σκευάσματα.
Η εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων κατά τη διάρκεια του λήθαργου μπορεί να συνδυαστεί με διαφυλλικές λιπάνσεις βορίου. https://geoponikopontiki.gr/6501/

Το Magna Blue είναι ένα υγρό διάλυμα διασυστηματικών ιόντων χαλκού, για χρήση σε όλες τις καλλιέργειες, είτε διαφυλλικά είτε από το έδαφος, χωρία κανένα περιορισμό προς το χρόνο συγκομιδής ή την εποχή εφαρμογής του.

Το προϊόν μπορεί με διαφυλλικούς ψεκασμούς να περάσει μέσα από τα στομάτια και να κινηθεί ενδοκυτταρικά σε όλους τους φυτικούς ιστούς.

magna blue

To NORDOX 75 WG είναι ανόργανο (χαλκούχο) μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση και με μεγάλη αντοχή στο ξέπλυμα από τη βροχή. Το μοναδικό χαλκούχο μυκητοκτόνο με δραστική ουσία το Οξείδιο του Χαλκού. Η μορφή τυποποίησής του είναι Βρέξιμος Κόκκος.

Nordox 75 WG (Μεταλλικός Χαλκός 75%) 1kg

Το μυκητοκτόνο Funguran-OH 50 WP είναι με τη μορφή βρέξιμης σκόνης.
Είναι μεταλλικός χαλκός 50% (με μορφή υδροξειδίου του χαλκού) δρα δια της επαφής κι έχει και προστατευτική δράση.
Κατάλληλο για εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, αμπέλι, ελιά, τομάτα, πιπεριά, πατάτα κ.α.

Funguran-OH 50 WP (Μεταλλικός Χαλκός 50%)

To Culin 50 WP είναι ένα μυκητοκτόνο με τη μορφή οξυχλωριούχου χαλκού 50%. Έχει προστατευτική δράση και εφαρμόζεται προστατευτικά με ψεκασμό φυλλώματος.

Culin 50 WP (Οξυχλωριούχος Χαλκός 50%) 1kg

To Pasta Caffaro ειναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Μεταλλικός χαλκός 38,25% β/ο σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού.

Pasta Caffaro 38.25 SC (Οξυχλωριούχος Χαλκός 38,25%)